2024.02.24., szombat - Mátyás
Eger: 11o - 11o
Az ország 19 megyéjében

A Fidesz a saját szuverenitását félti?

Zimon András | 2023. november 22. - 09:30
A Fidesz a saját szuverenitását félti?

Kedd este benyújtotta a szuverenitásvédelminek nevezett törvénycsomagot Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlésnek.

A javaslat szerint Szuverenitásvédelmi Hivatalt állíthatnak fel február 1-jétől, és börtönnel büntetnék, ha egy párt vagy jelölt külföldről fogad el támogatást a választási kampányban. Az önkormányzati választásokon induló szervezetek a kampányban a külföldi támogatások mellett belföldi jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől származó támogatást sem fogadhatnak el, és betiltják a névtelen adományokat is. Konkrétan négy törvényt módosítana a Fidesz:

Az Alaptörvényben kiegészítenék az alkotmányos önazonosság védelmét, valamint a keresztény kultúra védelmét érintő részt a szuverenitás elismerésével. A választási törvényben a pártokra vonatkozó szabályokat kiterjesztenék a civil szervezetekre és jelöltekre is, így minden választáson indulónak azonos törvényeknek kellene megfelelnie. A büntető törvénykönyvbe bekerülne, hogy bűntettet követ el, aki választáson induló jelölőszervezet tagjaként, képviselőjeként vagy felelőseként külföldi finanszírozást fogad el. Ez a módosítás után 0-tól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntethető. A szuverenitás védelmére külön intézményt hoznának létre Magyarországon, amely vizsgálja a külföldi beavatkozásokra utaló folyamatokat.

Az utóbbiról szól a kedden benyújtott törvényjavaslat nagy része. A minden más állami szervtől független, önálló költségvetéssel rendelkező, budapesti székhelyű Szuverenitásvédelmi Hivatal a tervezet szerint szuverenitáskockázat-értékelési módszertant alakít ki; a beszerzett információk és adatok értékelésével elemzi a nemzeti szuverenitás érvényesülését; javaslatokat dolgoz ki és ajánlásokat fogalmaz meg Magyarország szuverenitásának védelmét célzó intézkedésekre; évente nemzeti szuverenitásjelentést készít, valamint kutatási tevékenységet végez és finanszíroz a nemzeti szuverenitás érvényesülésének társadalmi, gazdasági, kulturális, intézményi és jogi feltételrendszere javítása érdekében.

Ezenfelül feltárja és vizsgálja a más állam, külföldi szerv vagy természetes személy érdekében végzett érdekképviseleti, információk manipulálására irányuló és dezinformációs tevékenységeket, valamint a demokratikus vita, az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenységeket, ha azok Magyarország szuverenitását sérthetik vagy veszélyeztethetik. Az új hivatal feltérképezi és vizsgálja azokat a szervezeteket, amelyek külföldi támogatás felhasználásával befolyást gyakorolhatnak a választásokra. Ha a vizsgálat során olyan szabálytalanságot találnak, amely alapján szabálysértési eljárást, büntetőeljárást vagy más hatósági eljárást kell indítani, tájékoztatják az illetékes hatóságokat.

A javaslatban az is szerepel, hogy az új hivatal a vizsgálatok során bármely, az adott ügyben érintett állami vagy önkormányzati szervtől, továbbá bármely más, az adott ügyben érintett szervezettől vagy személytől kérhet tájékoztatást és adatszolgáltatást. Ennek tizenöt napon belül eleget kell tenni, és a hivatal rögzíti, és az éves jelentésében külön kiemeli, ha valaki elmulasztja az adatszolgáltatást. A vizsgálatok eredményét a hivatal honlapján teszik közzé. A dokumentumban benne lesznek a vizsgálatok során feltárt tények, illetve az ezeken alapuló megállapítások és következtetések is.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki hat évre. Az első elnök személyére Orbán január 1-ig tesz javaslatot, és legkésőbb február 1-jén már ki is nevezi Novák Katalin.

A törvénymódosítás elfogadása után nemcsak a pártoknak, hanem a választásokon induló civil szervezeteknek is tilos lesz külföldi kampánytámogatást elfogadniuk. A bíróság megszüntetheti azokat a civil szervezeteket, amelyek nem tartják be ezt a törvényt. Az önkormányzati választásokon induló szervezetek, egyesületek a kampányban a külföldi támogatások mellett belföldi jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől származó támogatást sem fogadhatnak el, és betiltják a névtelen adományokat is. A javaslat szerint csak azokat a jelölőszervezeteket veszik majd választási nyilvántartásba, amelyek nyilatkoznak arról, hogy nem fogadnak el ilyen támogatást. Az Állami Számvevőszék ellenőrzi, hogy a szervezetek betartják-e a szabályt, és ha valaki megsérti az előírást, az állami támogatás kétszeresét kell befizetnie.

Forrás: HVG

Fotó: Facebook