2024.04.15., hétfő - Anasztázia, Tas
Eger: 18o - 18o
Az ország 19 megyéjében

Itt a nagy karácsonyi felmérés: kik ünnepelnek és hogyan?

Wolfy | 2023. december 25. - 15:00
Itt a nagy karácsonyi felmérés: kik ünnepelnek és hogyan?

Ünnepi szertartásra az emberek ötöde megy el rendszeresen templomba.

A felnőtt magyaroknak a karácsonyi ünnepkör továbbra is meghatározó keresztény élmény, Jézus születésnapja alkalmából a magyarok egyötöde rendszeresen, egyharmaduk pedig alkalmanként részt is vesz egyházi szertartáson, vidéken az arány még magasabb - olvasható a Szent István Intézet felmérésében.
A kutatásban - amely ezer ember telefonos megkérdezésével és a Nézőpont Intézet közreműködésével készült - az áll, hogy a karácsony ma is a magyar társadalom legkedvesebb ünnepe, amelyet gyakorlatilag mindenki saját legfontosabb közösségében, családi körben tölt.
A megkérdezettek 93 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy ünnepli-e a karácsonyt, a fennmaradó 7 százalékban elsősorban a nem keresztény vallást követő magyar emberek voltak. A legmagasabb arányban, 95 százalékban a 18-39 éves fiatalok ünneplik a karácsonyt, míg a 40-59 évesek csak 90 százalékban válaszoltak igennel a kérdésre. Különbség mutatkozott az iskolai végzettség alapján is: míg az alsófokú végzettségűek 90 százaléka ünnepel karácsonykor, a felsőfokú végzettségűek között ez az arány már 97 százalék. Hasonló különbség látható az anyagi helyzetet tekintve is: a közepesnél rosszabb anyagi helyzetűek 87 százaléka, míg az átlagos anyagi helyzetben lévőknek 94, a közepesnél jobb anyagi helyzetűeknek pedig 97 százaléka ünnepli a karácsonyt.
A felmérésben azt is kérdezték, melyik ünnepet érzik a megkérdezettek a legkedvesebbnek. A megadott lehetséges válaszok közül (karácsony, húsvét, családi születés- és névnapok) a megkérdezettek több mint felének, 54 százalékának a karácsony az év "legszeretettebb ünnepe", másodikként a családi születés- és névnapok állnak 37 százalékkal, és mindössze 4 százalék jelölte meg a húsvétot, 5 százalék pedig nem tudott vagy nem akart választ adni.
Rákérdeztek arra is, hogy a magyar emberek kivel ünneplik a karácsonyt: a válaszadók 95 százaléka családjával tölti az ünnepet, 3 százalékuk egyedül, és mindössze a megkérdezettek 1 százaléka válaszolt úgy, hogy a barátaival van karácsonykor. Ez utóbbi arány csak a 18-39 éves generációnál magasabb, de ott is csak 3 százalék.

Ezek az adatok is a család mint elsődleges emberi közösség fontosságát támasztják alá, hiszen legfontosabb ünnepünk megélése is ebben a közegben történik
- összegezték a felmérés készítői.
Végül azt kérdezték a felmérésben, hogy a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe alkalmával részt szoktak-e venni a magyar emberek egyházi szertartásokon: a megkérdezettek ötöde, 20 százalék válaszolta azt, hogy minden karácsonykor részt vesz valamelyik felekezet egyházi szertartásán, míg 32 százalék csak alkalmanként megy el karácsonykor a templomba. A megkérdezettek csaknem fele, 48 százaléka soha nem vesz részt karácsonykor egyházi szertartáson. A karácsonyt rendszeresen templomban ünneplők aránya magasabb a jobb anyagi helyzetben lévők, a gyermeket nevelők, a magasabb iskolai végzettségűek és a községekben élő magyar emberek között. Azok között, akik soha nem vesznek részt egyházi szertartáson karácsonykor, legmagasabb arányban a budapestiek és a 18-38 évesek vannak - derül ki a kutatásból.